abonneren
article
Theo Schijf
Theo Schijf
Columns

Theo Schijf: 'Complimenten van de onderwijsinspectie'

Er zijn uitgevers - ik noem geen namen - die op hun website aangeven dat hun leermiddelen zijn goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Als uitgever van de beste leermiddelen voor Nederlands en Rekenen, wil ik dat ook kunnen zeggen...

Ik bel daarom naar de inspectie en na een paar keer doorverbinden kom ik terecht bij de verantwoordelijke ambtenaar. Een zeer redelijk klinkend persoon, goed op de hoogte van alles wat speelt in onderwijsland. Ik leg uit wat ik wil: "Uitgever X", ik noem nu wel een naam, "geeft aan op zijn website dat hun leermiddelen zijn goedgekeurd door uw inspectie. Ik wil graag weten wat ik moet doen om die goedkeuring voor onze leermiddelen, de beste leermiddelen van Nederland, ook te krijgen."

De verantwoordelijke ambtenaar is even stil, zucht dan hoorbaar en zegt: "Oh, doen ze het weer? Meneer Schijf, ik kan u zeggen, wij kunnen uw leermiddelen niet goedkeuren omdat wij geen goedkeuringsinstantie zijn. Geen enkel leermiddel is goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Als wij horen dat uitgevers dat claimen, dan benaderen wij ze en vragen we ze die claim te verwijderen. Dat zullen wij - opnieuw - naar uitgever X doen."

''Wat doet u dan wel?", vraag ik aarzelend. De ambtenaar legt dat graag uit. "Wij gaan langs bij scholen en inspecteren of zij goed onderwijs bieden. Welke leermiddelen zij gebruiken maakt ons niet uit, zolang het resultaat maar goed onderwijs is. Goed onderwijs wordt natuurlijk door meer dingen bepaald dan alleen de leermiddelen. Mocht een school zich verschuilen achter de 'kracht' van hun leermiddelen dan willen we begrijpen waarom die zo krachtig zijn en dan kijken wij in meer detail naar die leermiddelen. Dat komt zelden voor en ook dan gaat het er weer om hoe de school met dat leermiddel omgaat. Wij willen graag dat ze goede leermiddelen gebruiken uiteraard. Echter, wij mogen ze op dat punt niet adviseren. Zo mogen we ook niets zeggen over de iPad, pc of Mac die ze gebruiken. Zolang ze tot goede resultaten komen, maakt het ons niet uit."

Ik dank hem hartelijk voor zijn tijd en het duidelijke verhaal. Wel jammer dat we nu niet op de site kunnen zetten dat we goedgekeurd zijn door de onderwijsinspectie. Gelukkig horen we af en toe van scholen dat zij trots aan de inspectie hebben laten zien hoe zij werken met onze drempeltoetsen (om een flinke vinger aan de pols te houden) en hoe zij werken met onze oefenmodules (om hun studenten grote sprongen vooruit te laten maken in taal en rekenen) en dat de inspectie ze dan complimenteert met hun aanpak.

Wij zetten daarom op onze site: "Met de juiste inzet van onze leermiddelen krijgt u complimenten van de inspectie."

Theo Schijf is hoofd ontwikkeling en algemeen directeur van Muiswerk Educatief. Hij schrijft over zijn belevenissen en ervaringen en geeft zijn visie over zaken met betrekking tot onderwijs en ict.

blog comments powered by Disqus