abonneren
article
Columns

pseudo-goeroe?s en trendwatchers - Jan Lepeltak

Herken de échte goeroe

‘In een wereld waarin niemand weet welke kant het precies op gaat, behalve dan dat we weten dat er veel gaat veranderen, is er behoefte aan visie en leiderschap.’ Dat hoor je vaak zeggen. Vooral door mensen die vervolgens van alles beweren waaruit moet blijken dat zij in ruime mate beschikken over visie en leiderschap. Zij worden uitgenodigd als sprekers op conferenties en herhalen wat ze in voornamelijk Engelstalige magazines hebben gelezen. Ze spreken doorspekt met Engelstalige termen die niemand kent, maar waarvan de meeste aanwezigen instemmend knikken, alsof het voor hen dagelijkse kost is. Ik heb het over de pseudo-goeroe’s alias trendwatchers.

De echte goeroe bestaat. Hij is alleen moeilijk te herkennen, omdat hij vaak bescheiden is. Hij heeft een vak geleerd en beschikt over gedegen wetenschappelijke kennis die hij aan nieuwe technologische ontwikkelingen weet te koppelen. Mag ik er enkelen noemen die ik heb mogen ontmoeten? [Daar gaat mijn bescheidenheid] Zo noem ik Seymour Papert, grondlegger van Logo in het begin van de jaren ’80. Hij is degene die de nadruk legde op het creatieve gebruik van ict in een onderwijssetting.
En bijvoorbeeld ook Mitchel Resnick, zijn opvolger bij het Medialab van het Massachusetts Institute of Technology [MIT] en grondlegger van het internationale netwerk van computerclubhuizen. Boeken als ‘Mindstorms’ van Papert, en ‘Turtles, Termites and Traffic Jams’ van Resnick zijn nog steeds uitermate inspirerend en van belang. Veel van de ideeën over non-formeel, niet-schools of informeel leren en ict vinden hun oorsprong bij Papert en Resnick. Dit vormt een belangrijke trend in relatie tot het mede oplossen van het mega-probleem van de voortijdige schoolverlaters.

Nog een trend: de komende jaren gaat e-learning echt doorbreken, zeker in de wereld van training en opleiding en ook een beetje in het reguliere onderwijs. Daarbij hoort leren als een sociaal fenomeen. Dat betekent veel meer dan leren via instructie, maar ook leren in sociale leernetwerken, ook wel ‘communities of practice’ [CoP] genoemd.
Een voorwaarde voor succesvol E-learninggebruik is onlosmakelijk verbonden met de ‘goeroe’ Etienne Wenger [Mr. CoP zoals hij zich wel met zelfspot noemt]. Al deze personen hebben gemeen dat ze enthousiast, inspirerend en echt origineel zijn. Ze zullen zich nooit goeroe willen laten noemen. Daaraan herkent men de echte goeroe.

Maar van een ware revolutie is sprake [dat is dus veel meer dan een trend] in de nanotechnologie, daar speelt zich iets af wat een impact gaat hebben die te vergelijken is met de micro-revolutie van dertig jaar geleden. Het bijzondere is dat wij daar als klein land in wetenschappelijk opzicht tot de internationale voorhoede behoren, na Zwitserland maar vóór de VS. De Nederlandse hoogleraar Dave Blank speelt daarin een cruciale rol.

Eén persoon heb ik niet genoemd. Hij wordt vaak beschouwd als een goeroe, maar dat is hij niet. Het is vooral een zeer slimme zakenman, afkomstig uit de Noord-Amerikaanse westkust, die de ideeën van anderen succesvol weet te vermarkten. Ik ben benieuwd wanneer hij zich met de nanotechnologie gaat bemoeien. Waarschijnlijk doe hij dat al. Onder degenen die zijn naam kennen, wordt een prijsje verloot. Inzendingen naar onderstaand e-mail-adres.

Jan Lepeltak
j.lepeltak@lepeltakenpartners.nl

blog comments powered by Disqus