abonneren
article
Theo Schijf
Theo Schijf
Columns

School belt met educatieve uitgeverij…

Mag ik vragen, waarom test u eigenlijk web-based? 
Maar natuurlijk. Wij hebben daar goed over nagedacht. Bij web-based testen hoeven wij zelf niets meer te installeren op ons netwerk. Iets laten installeren op ons netwerk kost namelijk teveel tijd en geld. Dat willen we niet meer en daarom gaan we vanaf nu 100% web-based werken. Heerlijk toch! 

Zijn er ook nadelen aan web-based testen? 
Ja, die zijn er ook natuurlijk, maar die hebben wij goed in kaart gebracht en die accepteren wij volledig. 

Wat zijn die nadelen dan? 
Ik zet ze even op een rij.
1) Ons internet is lekker snel maar hapert toch ook af en toe. Daardoor komen leerlingen soms middenin een afname vast te zitten. De leverancier zegt dan dat het aan onze internetaansluiting ligt. Iedereen die vastloopt tijdens de afname mag de test op een ander moment opnieuw doen.
2) Onze proefafnames gaan meestal goed maar als iedereen tegelijk aan de slag gaat, dan kan niet iedereen inloggen. Dat gebeurt ieder jaar, daar zijn we aan gewend. Onze leverancier heeft hier ieder jaar een andere verklaring voor: de server kon het niet aan; storingen op het internet; fouten in de software. Wij plannen tegenwoordig gewoon een extra uitloopweek, zodat we het op een andere dag opnieuw kunnen proberen.
3) Wij dachten niets meer te hoeven installeren, maar nu blijkt dat wij bij systeembeheer moeten aanmelden dat wij onze web-based testen gaan gebruiken. Anders worden geluidsbestanden die bij de testen horen tegengehouden door de FireWall. De eerste keer kwamen we hier pas na een week achter, omdat iedereen dacht dat het aan de software lag. Nu komen we er gelukkig meestal sneller achter.
4) De internetverkenner die wij verplicht gebruiken op school bleek niet om te kunnen gaan met onze web-based testen. De leverancier schreef voor dat we Explorer 9 moesten gebruiken en wij hebben alleen Explorer 7. Ook daar hebben we ieder jaar systeembeheer toch weer voor nodig. We mogen dan tijdelijk gebruik maken van Chrome, want die wordt ook toegestaan door onze leverancier. 

Hoe vergelijkt dat met hoe jullie vroeger testen afnamen?
Ooit gebeurde het op papier. Dat was erg bewerkelijk en de uitslag duurde heel lang. De voorbereiding was heel eenvoudig, de ruimte regelen en een planning en bemanning en klaar. Voordat we web-based gingen hadden we testen die we op onze eigen server installeerden. Daar hadden we vooraf veel tijd en samenwerking met systeembeheer voor nodig. Vaak was de directie nodig om de prioriteiten te stellen. Het spande er altijd weer om of we op tijd aan de slag konden, en of we dan nog on speaking terms waren met systeembeheer. Het afnemen ging echter meestal probleemloos. En toen gingen we web-based. De voorbereiding is nu makkelijk. Bij de afnames gaat wel veel fout maar… het zijn gelukkig ieder jaar nieuwe problemen en… we kunnen nu tenminste zeggen dat wij web-based testen en dat vindt onze directeur belangrijk.

Besef dat web-based testen nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Vraag uw leverancier hoe zij met bovenstaande situaties omgaan voordat u uw leerlingen achter de testen zet!
 

blog comments powered by Disqus