abonneren
article
Eduware

Kazoo

Docenten recenseren voor VIVES eduware rechtstreeks uit de praktijk. Deze maand aandacht voor de nieuwe digitale muziekmethode Kazoo die tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) de Innovatie Jury Prijs 2017 voor het primair onderwijs won.

Kazoo werd in januari als nieuwe digitale muziekmethode gepresenteerd op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling en biedt voor alle groepen van het basisonderwijs een doorlopende leerlijn muziek educatie aan. De methode won de NOT Innovatie Award 2017. “Kazoo is een initiatief van het Koninklijk Concertgebouw en wordt ontwikkeld door Blink in nauwe samenwerking met leerkrachten en leerlingen. Aan Kazoo werken aansprekende artiesten en musici mee, zoals Martin Garrix, Marco Borsato, Slagerij Van Kampen en Nielson”,  aldus uitgever Mirjam Bonting. “Muzikanten worden in de eigen setting gevolgd en hun muzikale verhalen vormen de rode draad van Kazoo. Leerlingen worden door hen geïnspireerd om te spelen, zingen, luisteren, improviseren en muziek te ontwerpen. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen weer met muziek in de klas aan de slag gaan.” Met het materiaal voor groep 5 tot en met 8 kan nu lesgegeven worden en voor de onderbouw zijn enkele thema’s uitgewerkt. In het schooljaar 2017-2018 is Kazoo voor groep 3 tot en met 8 beschikbaar.

Ervaring
Ik ontvang een schoollicentie en verdiep mij allereerst in de opzet van de methode. Kazoo biedt 32 thema’s voor groep 1 tot en met 8 die aansluiten op het leerplankader kunstzinnige oriëntatie van Stichting Leerplan Ontwikkeling. De thema’s zijn gericht op muziek beleven en ontdekken: zingen, spelen, luisteren, bewegen, presenteren, noteren, componeren en improviseren. Muziek bestaat altijd uit variaties in klank en vorm waarmee verschillende betekenissen tot uitdrukking komen. Deze drie eenheden: klank, vorm en betekenis, krijgen binnen de opzet van Kazoo expliciet aandacht. Ik ga voor mijn klas met het materiaal van de middenbouw aan de slag.
Op dit moment zijn er voor de groepen 5 tot en met 8 drie thema’s uitgewerkt. Elk thema bevat zes lessen van 45 minuten. Het thema ‘de playlist’ onderzoekt wat blije en verdrietige muziek met je doet, hoe je liederen boos kunt zingen, hoe muziek je kan helpen in een andere stemming te komen en daagt je uit diverse liederen één- en tweestemmig te zingen. Elke les bevat een korte handleiding voor de leerkracht en een werkblad voor de leerling. De kern van iedere les vormt de digibordles. Videofragmenten en interviews met de artiesten vormen de rode draad. Zo laat Nielson zien hoe hij als singer-songwriter zijn liedjes heeft gemaakt, geeft hij tips en toont het belang van snelle beats en breaks binnen zijn nummers.
Een erg leuk onderdeel vinden mijn leerlingen het voor- en nazingen. Kazoo presenteert dit op een karaoke-achtige manier. De leerlingen worden door Nielson uitgedaagd zelf breaks te componeren en te presenteren. Binnen hetzelfde thema demonstreert Marco Borsato hoe je nummers met kracht en emotie brengt en dat je met je stem kunt variëren in hard en zacht. Hij nodigt mijn groep uit om een eigen versie van een van zijn nummers ten gehore te brengen. Ali B laat mijn leerlingen kennismaken met de verdrietige-woorden-rap, fadozangeres Nynke Laverman leert hoe in een fadosong je eigen gevoel de muziek laat stromen. Ook komen spelenderwijs begrippen als mineur en majeur aan de orde. Als leerkracht word ik enthousiast van de aansprekende opzet van de Kazoo digibordlessen en ik zie dat het bij mijn leerlingen aanslaat.
Het volgende thema laat de leerling kennismaken met de kracht van ritme. Drumband Slagerij Van Kampen leert mijn leerlingen hoe je zelf ritmes componeert ter ondersteuning van een verhaal en laat ervaren wat ritme met muziek doet. Het thema Bigband leert de instrumenten kennen van een bigband en laat leerlingen samen en solo meespelen. In de thema’s van de bovenbouw speelt dj Martin Garrix een hoofdrol en binnen de thema’s voor de onderbouw staan vooral het muziek maken met je eigen lijf en muziek als verhaal centraal.

Conclusie
Kazoo biedt leerkrachten en leerlingen makkelijk toegankelijk muziekonderwijs. De verhalen van de artiesten en muzikanten spreken de leerlingen aan en wekken enthousiasme voor muziek op. De methode neemt de leerkracht bij de hand en biedt prachtig materiaal om muziekonderwijs te geven, wat meer is dan alleen af en toe een liedje zingen. Vooral de leerkracht, die weinig muzikale kennis heeft en tegen het geven van muziekonderwijs opziet, wordt door Kazoo gestimuleerd om de broodnodige muzikale klanken in zijn klas te brengen. De digibordlessen bieden stap voor stap ondersteuning bij het geven van een gevarieerde muziekles. Scholen kunnen met een gratis proeflicentie van drie maanden Kazoo uitproberen. Via de regeling Muziekimpuls kan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie aangevraagd worden, ook voor aanschaf van muziekmethodes zoals Kazoo.

Muziek maakt slim

Het muziekonderwijs staat de laatste jaren onder druk, ook door de forse bezuinigingen op de regionale muziekscholen. Muziekeducatie is niet meer vanzelfsprekend op de scholen. Mark Kluiver, oprichter van Let’s Make Music, maakt zich zorgen over de krimp van de muziekbeoefening in Nederland. Met het project ‘Muziek maakt slim’ wil Let’s Make Music de door wetenschappelijk onderzoek aangetoonde voordelen van muziek maken onder de aandacht brengen. Hierdoor wordt het belang van muziekbeoefening op een andere manier belicht en ondersteund door wetenschappers. Recent onderzoek in diverse landen toont aan dat muziekbeoefening slimmer maakt. Uit hersenonderzoeken is gebleken dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen. Uit onderzoek blijkt ook dat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. De neuronen worden geactiveerd, waardoor er minder afsterven en betere verbindingen ontstaan. Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau. De diverse onderzoeken tonen verder aan dat muziek maken de integratie stimuleert, het sociale gedrag verbetert, de schoolprestaties bevordert en de concentratieproblemen vermindert. Let’s Make Music! wil muziekbeoefening promoten onder de volgende doelgroepen:

• Ouders van kinderen stimuleren muziekbeoefening serieus te betrekken in de opvoeding, omdat dit positieve effecten heeft op de ontwikkeling van hun kind.
• Leerkrachten stimuleren om meer tijd te nemen voor muziekbeoefening in hun lesprogramma, omdat muziekbeoefening een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van leerlingen.
• Directies en besturen van basisscholen stimuleren om over de wetenschappelijke resultaten te discussiëren en dit mee te nemen in hun onderwijsbeleid.
• Lokale en landelijke politiek op de hoogte stellen van de wetenschappelijke resultaten, zodat ze deze meeneemt bij het vormen van een stimulerend kunstzinnig onderwijs- en cultuurbeleid.

Bron: www.muziekmaaktslim.nl

Handige online muziektools
Voor het onderwijs zijn veel websites en online tools beschikbaar die tijdens de muziekles ingezet kunnen worden. VIVES zet een aantal hiervan op een rij.

Songteksten oefenen: op de website LyricsTraining kun je songteksten oefenen door naar muziekvideo’s te kijken en de ontbrekende delen van de teksten in te vullen. Per video kun je kiezen uit drie verschillende levels, waarbij steeds meer van de tekst is weggelaten. Spelenderwijs wordt zo ook de Engelse en Nederlandse spelling geoefend. lyricstraining.com
Rap en Beat zelf componeren: op een eenvoudige wijze rap en beat componeren met hulp van Incredibox. Leerlingen hebben zeer snel de werkwijze door en de gemaakte composities kunnen eenvoudig worden gedeeld. incredibox.com
ReChillen: mediteren in de klas door muziek en beweging. Kinderen hebben het tegenwoordig druk: leren op school, sporten, hobby’s en het bijhouden van social media. Regelmatig ontstressen en het hoofd leegmaken is daarom belangrijk, ook voor leerlingen op de basisschool. In het nieuwe Schooltv-programma ReChill laat rapper en acteur Akwasi kinderen op zijn eigen inspirerende wijze kennismaken met mediteren en ontspannen. Akwasi maakt gebruik van muziek en beweging. Elke woensdag een nieuwe aflevering op schooltv.nl/rechill
Kinderen voor Kinderen karaoke: op deze website kun je meezingen met liedjes van Kinderen voor Kinderen. Je kunt jezelf tijdens het zingen ook opnemen met de webcam en de video plaatsen op de website. karaokekvk.vara.nl
Meer muziek in de klas heeft samen met Schooltv een laagdrempelig muzikaal lespakket bestaande uit video's voor de leerlingen en lesbrieven voor de leerkrachten ontwikkeld. Elke maandag na de uitzending van de BZT Muziek Show verschijnt het bijbehorende lesmateriaal. De lessen kunnen ook los van de uitzending worden ingezet schooltv.nl/video/meer-muziek-in-de-klas-zingen.

blog comments powered by Disqus