abonneren
article
Nieuws

Mobile Device Management in het onderwijs

Hoe beheer je de mobiele devices op school? Mobile device management (MDM) biedt uitkomst. Dit is software waarmee je mobiele devices in de klas effectief kunt inzetten doordat je ze op afstand beheert. Bij Kennisnet meer over de ervaringen van onderwijsprofessionals die werken met MDM-pakketten.

Steeds meer scholen gebruiken mobiele devices in hun onderwijs. Als je devices gebruikt, dan moet je ook nadenken over het beheer ervan: wat doe je bijv. als devices kapot gaat, of een leerling niet kan inloggen? Ook moet je nadenken over het gebruik ervan in de klas: welke apps mogen leerlingen wel en niet gebruiken onder schooltijd? Mobile Device Management (MDM) biedt een oplossing voor dit soort vraagstukken. Maar waar let je op bij de keuze van een MDM-pakket? Kennisnet had gesprekken met onderwijsprofessionals die werken met MDM.

Kies het MDM-pakket dat past bij jouw devices

Uit de gesprekken met de beheerders van de pakketten op verschillende scholen, blijkt dat ieder pakket zijn eigen functionaliteiten heeft. Dit brengt ook voor- en nadelen met zich mee. Maar wat voor de ene school een nadeel is, is voor de andere school weer een voordeel.

Voordat een MDM-pakket werd gekozen, hebben de beheerders die ze hebben gesproken, van tevoren goed nagedacht over de manier waarop de scholen devices wilden inzetten in de klas. Daaruit volgde een keuze voor bijvoorbeeld iPads of chromebooks. De keuze voor een MDM-pakket was daarna vrij snel gemaakt. 

Zo ook voor Marcus Soeters, van Stichting Talent: "Wij vinden het belangrijk dat leerlingen eigenaar worden van hun leerproces. Hier heb je bepaalde tools voor nodig zoals tekstverwerken, documenten delen en portfolio's. Die tools vinden wij binnen het MDM-pakket van Google." 

Uit de gesprekken bleek ook dat het ene pakket misschien meer vrijheden biedt dan het andere, maar zolang het past bij jouw onderwijsvisie, hoeft dat geen belemmering te zijn. Dat vinden Björn de Wals en Frans Wensink van de Dr Schaepmanstichting ook: "Onze MDM-tool maakt het mogelijk dat je als leraar heel gemakkelijk apps kunt klaarzetten, per dag of per les. Als ict-coördinator heb je op jouw beurt controle over wat leraren en leerlingen kunnen en mogen doen met de devices. Zo weet je zeker dat ze niet per ongeluk iets doen wat niet de bedoeling is."

Investeer tijd en middelen in de inrichting van MDM

Voor de inzet van devices geldt, ongeacht het MDM-pakket dat je kiest, dat je een uitstekende internetverbinding moet hebben. Dat onderstreept Sander Gordijn, leraar bij PCBO Meppel: "Kritische factor voor het werken met devices in de klas, is internet. Daar moet je echt in investeren. Als je geen goed internet hebt, dan leg je voor je het weet je hele verbinding plat." 

Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat de eerste inrichting van de devices met het MDM-pakket flink wat tijd kost. Je moet soms alle opties in de software onder de knie krijgen. Dat ondervond Frieda uit het Broek, ict-coördinator bij Stichting Konot: "Als je als leraar met een nieuwe methode gaat werken, ruim je tijd in om je die eigen te maken. Ook als je voor het eerst met devices gaat werken, moet je daar in duiken. Deze investering betaalt zich later terug."

Bevoegdheden beheren

Tenslotte is het belangrijk om goed te bedenken wie wat mag doen en wat de vaardigheden zijn die daarbij horen. Het is belangrijk om hier als team over na te denken. "Binnen de MDM-beheeromgeving kun je als ict-coördinator heel veel regelen. De vraag is alleen wie wát mag regelen. Daar moet je goed over nadenken met elkaar", zegt Rik Brussel van Stichting Talent. 


Leraren zullen uiteindelijk misschien een fractie van de mogelijke functies gebruiken in hun les. "Leer leraren de basis van wat ze kunnen doen met MDM, zoals apps installeren, meekijken op tablets en locken. Je kan het zo gek niet bedenken, of het is in te stellen. Verwar ze niet met alle restricties en dingen die je kunt regelen, dat is echt voor de ict-coördinator", vindt Sander Gordijn. 

blog comments powered by Disqus