abonneren
article
Nieuws

Onderwijsdialoog ‘Doordacht digitaal, onderwijs in het digitale tijdperk'

Op dinsdag 18 april 2017 organiseren de Onderwijsraad en TIER-UM, het Top Instituut voor evidence based onderwijs van de Universiteit Maastricht, de onderwijsdialoog ‘Doordacht Digitaal’. Deze middag geeft een overzicht van risico’s, beloften en uitdagingen van digitalisering en laat zien ‘wat werkt’ in de digitalisering van het onderwijs. Dit meldt de Onderwijsraad via de Nationale Onderwijsgids.

Er zijn grote verschillen in de mate waarin en de manier waarop onderwijsinstellingen gebruik maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Waar de ene docent volop gebruik maakt van online oefenen, digitale samenwerkingsvormen en formatief toetsen op de computer, houdt de ander het liever bij pen en papier. De onderwijsdialoog ‘Doordacht Digitaal’ geeft een overzicht van risico’s, beloften en uitdagingen van digitalisering en laat zien ‘wat werkt’ in de digitalisering van het onderwijs.

De Onderwijsraad geeft een voorproef van het advies Doordacht Digitaal, dat aan het ministerie van onderwijs en het parlement zal worden aangeboden. In dit advies beantwoordt de raad de adviesvraag: Hoe kan het onderwijs optimaal profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt?

TIER zorgt voor een ‘benchmark’ van de digitalisering in het Nederlandse onderwijs, zodat iedereen de positie van haar of zijn school kan beoordelen ten opzichte van het landelijk beeld. Ook worden de didactische uitdagingen geschetst en wordt aangegeven wat het beschikbare wetenschappelijke bewijs is over de effecten van digitalisering.

Docenten uit het primair en secundair onderwijs en het mbo leggen uit wat zij doen om digitalisering te stimuleren en docenten te motiveren mee te gaan doen. Het is de bedoeling dat iedereen naar huis gaat met een tiental voorbeelden van “do’s and don’ts”.

‘Doordacht Digitaal’ vindt plaats op dinsdag 18 april van 13.30 uur tot en met 16.00 uur in Maastricht. Deelname is gratis. Aanmelden kan via carla.lenssen@maastrichtuniversity.nl.

blog comments powered by Disqus