Bijna een vijfde van de kinderen wordt wel eens via mobiele telefoon of internet gepest. Meisjes hebben vaker te maken met de cyberpesterijen dan jongens. De slachtoffers hebben door het pesten vaak last van een gebrek aan zelfvertrouwen, zitten niet lekker in hun vel en sommigen gaan niet eens meer naar school.

Bijna een vijfde van de kinderen wordt wel eens via mobiele telefoon of internet gepest. Meisjes hebben vaker te maken met de cyberpesterijen dan jongens. De slachtoffers hebben door het pesten vaak last van een gebrek aan zelfvertrouwen, zitten niet lekker in hun vel en sommigen gaan niet eens meer naar school.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Britse Anglia Ruskin University onder 273 meisjes en 200 jongens in de leeftijd van 11 tot 19.

Meisjes vaker slachtoffer
Van de 273 meisjes geeft 60 (22 procent) aan wel eens gepest te zijn op het internet. Bij de jongens is dit minder, van de 200 zijn er 27 (13,5 procent) slachtoffer van cyberpesterijen geweest. Twee derde van alle kinderen is wel eens getuige van het online-pesten of kent een slachtoffer.

Impact van cyberpesten
De onderzoekers vroegen aan de 87 slachtoffers wat voor impact de pesterijen hebben gehad. Een derde geeft aan dat hun zelfvertrouwen