Informatietechnologie heeft in rap tempo een plek gekregen binnen het onderwijs. Dit heeft zich vooral geuit in het gebruik van digiborden, chromebooks en apps. Maar technologie kan ook worden gebruikt om het onderwijs te personaliseren voor ieder kind. Hieronder worden enkele manieren beschreven.

Tijd management app

Leerlingen die moeite hebben om zich te concentreren worden als gevolg daarvan snel afgeleid. Hierdoor hebben ze meer moeite om hun huiswerk en andere taken op tijd af te krijgen. Leraren kunnen tijd management apps gebruiken om de tijd die voor een opdracht staat te specificeren. Ook worden leerlingen getriggerd om hun aandacht erbij te houden wanneer er een visuele herinnering aanwezig is.

Dit kan leerlingen motiveren om opdrachten en taken op tijd af te krijgen, terwijl ze een betere focus houden. Een app die een smartphone of ander apparaat laat vibreren kan een extra aanzet zijn voor leerlingen om hun concentratie bij hun taken te houden.

Tekst-naar-spraak en audioboeken

Voor leerlingen die moeite hebben met het visueel tot zich nemen van informatie kunnen tekst-naar-spraak apps een uitkomst zijn, almede audioboeken. Met een simpele klik kan tekst-naar-spraak technologie een stuk tekst omzetten naar audio. Dit kan helpen bij leerlingen met een visuele beperking, of een voorkeur voor auditief leren, in plaats van visueel.

Ook kan het een uitkomst zijn voor dyslectische leerlingen, beginnende lezers en leerlingen waarbij Nederlands een tweede taal is. Dankzij een combinatie van tekst en spraak kan het leren en het inzicht van taal in woord en schrift verbeteren.

Gamificatie als alternatief leermiddel

Met de populariteit van videogames omarmen steeds meer leraren games als middel om hun leerlingen wat bij te brengen. Door deze methode te gebruiken combineer je het plezier van het spelen van een game, terwijl de leerlingen ook nog iets leren.

Het maakt leren spannend en interactief en geeft een gevoel van voldoening wanneer de leerling een level heeft uitgespeeld of een mijlpaal heeft behaald. Dit kunnen bijvoorbeeld digitale badges zijn wanneer leerlingen hun huiswerk of taken hebben afgerond.

Op IPON 2020 heeft Riku Alkio van Seppo hier nog een talk over gehouden.

Met deze technologieën en mogelijkheden kun je zonder heel veel moeite het onderwijs wat je aanbiedt personaliseren aan de hand van wat de leerling nodig heeft. Dit geeft een boost in het zelfvertrouwen en motivatie en haalt de potentie