Scholen en groepen leraren kunnen beroep doen op het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit voor ondersteuning bij de professionalisering van lerarenteams. In 2011 zijn hiervoor 37.000 mensuren beschikbaar. Aanvragen voor (gratis) ondersteuning in 2011 moeten uiterlijk 28 mei 2010 ingediend zijn bij het Ruud de Moor Centrum (RdMC).

Scholen en groepen leraren kunnen beroep doen op het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit voor ondersteuning bij de professionalisering van lerarenteams. In 2011 zijn hiervoor 37.000 mensuren beschikbaar. Aanvragen voor (gratis) ondersteuning in 2011 moeten uiterlijk 28 mei 2010 ingediend zijn bij het Ruud de Moor Centrum (RdMC).

Het RdMC is het kennis- en expertisecentrum voor de professionalisering van leraren op de werkplek in het po, vo, mbo en lerarenopleidingen. Dit jaar (2010) ondersteunt het centrum 32 professionaliseringsprojecten waarbij ruim 1.650 docenten in ruim 250 scholen direct betrokken zijn. De voorwaarden, procedure en aanvraagformulieren voor