Veel ouders kunnen zich niet bedwingen en maken hun kinderen tot vriend op Facebook. Een mooie manier om in de gaten te houden wat hun kinderen op het sociale netwerk uitspoken. Uit een onderzoek van de Amerikaanse vergelijkingssite Retrevo blijkt dat sociale netwerken voor ouders een manier vormen om hun tieners beter te leren kennen.

Veel ouders kunnen zich niet bedwingen en maken hun kinderen tot vriend op Facebook. Een mooie manier om in de gaten te houden wat hun kinderen op het sociale netwerk uitspoken. Uit een onderzoek van de Amerikaanse vergelijkingssite Retrevo blijkt dat sociale netwerken voor ouders een manier vormen om hun tieners beter te leren kennen. Dat dit soms door de kinderen niet gewaardeerd wordt ligt dan ook voor de hand. Gelukkig kunnen kinderen het vriendschapsverzoek weigeren.

Het onderzoek toont ook aan dat veel ouders een streng beleid hanteren ten aanzien van sociale netwerken. Zo verbiedt 12 procent de toegang tot Facebook en andere netwerksites als straf. De meerderheid van de ondervraagden vindt dat kinderen een account mogen maken als ze zestien of ouder zijn.

Bron: ComputerIdee