Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt de komende vier jaar ruim 80 miljoen euro uit om het probleem aan te pakken dat veel leraren afhaken als ze nog maar net zijn begonnen met lesgeven.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt de komende vier jaar ruim 80 miljoen euro uit om het probleem aan te pakken dat veel leraren afhaken als ze nog maar net zijn begonnen met lesgeven. Veel leraren haken af in de eerste vijf jaar van hun carrière voor de klas: een kwart van hen verlaat het onderwijs nog voordat hun loopbaan goed en wel van start is gegaan. ''Dat is echt onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas'', vindt onderwijsminister Jet Bussemaker. De 80 miljoen gaat naar zo'n zestig initiatieven om de aansluiting van pabo's en lerarenopleidingen met de praktijk te verbeteren. Volgens OCW ligt het probleem nu voor een deel bij de begeleiding van jonge docenten.

Schrikken

De Algemene Onderwijsbond (AOb) ziet ook nog andere redenen. ''Veel starters schrikken zich een ongeluk van de overvolle klassen waar ze voor komen te staan en de werkdruk die dat met zich meebrengt'', aldus een woordvoerder. ''Het salaris is daarnaast ook vaak bescheiden als je bedenkt dat het om hoogopgeleiden gaat.'' Het probleem wordt nu slechts deels aangepakt, vindt de AOb. ''Het zou mooi zijn als ze ook wat zouden doen aan de volle roosters en de volle klassen'', stelt de woordvoerder.

Buddyproject

Een van de basisscholen die extra geld krijgt, krijgt dat voor een buddyproject. Beginnende leraren bezoeken elkaars lessen en geven elkaar feedback. Ook gaan ze regelmatig terug naar de lerarenopleiding om daar tips en ervaringen uit te wisselen. Bij een ander project onderzoeken lerarenopleidingen en scholen samen nieuwe onderwijsconcepten om lessen anders te gaan organiseren.

Bron: Nu.nl