Een kleine tachtig procent van de Nederlanders zou tijdens hun vakantie wel eens gebruikmaken van het internet.

Een kleine tachtig procent van de Nederlanders zou tijdens hun vakantie wel eens gebruikmaken van het internet. Dat meldt marktonderzoeker Multiscope, dat een enquête hield waaraan ruim duizend Nederlanders hebben deelgenomen. In 2011 lag het percentage Nederlanders dat gebruikmaakt van internet op vakantie nog op 64 procent. Drie jaar later is dit gestegen tot 79,8 procent, bevestigt Multiscope tegenover NU.nl. 85 procent van de respondenten die aangaf wel eens te internetten op vakantie, checkt daarbij meerdere malen zijn of haar privémail, vergeleken met 63 procent drie jaar geleden. 66 procent houdt ook de sociale netwerken zoals Facebook en Twitter bij. In 2011 was dit nog maar 25 procent. 

Werken

Multiscope vroeg ook naar de rol van werk op vakantie. Van alle respondenten met een baan die tijdens hun vakantie van internet gebruikmaken, werkt 30 procent af en toe. 9 procent geeft aan dit zelfs dagelijks te doen. Zes van de tien werkende respondenten vindt het echter vervelend dat de mogelijkheid bestaat om te werken op vakantie dankzij internettoegang. 14 procent ervaart die optie wel als prettig. Toch is de beschikbaarheid van wifi op een vakantiebestemming een belangrijke factor voor de meerderheid: 60 procent van alle vakantiegangers houdt hier rekening mee.  Voor de internettoegang gebruikt 72 procent een smartphone, waar drie jaar geleden de laptop nog de grootste groep vormde. 

Roaming

Het is niet bekend welk percentage van de internettende Nederlanders in het onderzoek gebruikmaakt van roaming (mobiel internet in het buitenland) om online te blijven. Providers bieden daarvoor speciale bundels. Internetten zonder bundel op een smartphone is ook mogelijk, maar de kosten zijn dan hoger.