Ook dit jaar zijn er weer meer vrouwen begonnen met een hbo-studie techniek. Het studiejaar 2014-2015 startten bijna 4.300 vrouwelijke eerstejaars met een technische hbo-opleiding tegenover bijna 3.900 in het jaar daarvoor. Tien jaar geleden (2003-2004) telde dit aantal bijna 2.100. Dit aantal is dus ruim verdubbeld. Zo meldt de Vereniging van Hogescholen.

Ook dit jaar zijn er weer meer vrouwen begonnen met een hbo-studie techniek. Het studiejaar 2014-2015 startten bijna 4.300 vrouwelijke eerstejaars met een technische hbo-opleiding tegenover bijna 3.900 in het jaar daarvoor. Tien jaar geleden (2003-2004) telde dit aantal bijna 2.100. Dit aantal is dus ruim verdubbeld. Zo meldt de Vereniging van Hogescholen.

Ruim 1 op de 5 eerstejaars in de sector hbo-techniek is vrouw. Tien jaar geleden was dat nog 1 op de 7 en vijf jaar geleden 1 op de 6. Hbo-techniek is dit studiejaar in het algemeen zelfs de hbo-sector met de grootste groei aan eerstejaars. In totaal startten er ruim 19.500 studenten aan technische hbo-opleiding. De Vereniging van Hogescholen vindt dit een mooie ontwikkeling. “Het sluit mooi aan bij de ambities uit het mede door ons ondertekende Techniekpact, waarin is afgesproken om meer jongeren voor een technische studie te interesseren”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging van Hogescholen.

Dit collegejaar studeert een recordaantal van bijna 446.500 studenten in het hbo. Veertig jaar geleden studeerden er meer mannen dan vrouwen aan het hbo. Tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid en zijn er meer dames te zien in het hoger onderwijs. De meest gekozen opleidingen dit jaar zijn de pabo, en de opleidingen commerciële economie en hbo-verpleegkunde.