Het subsidieplafond voor de Lerarenbeurs 2013-2014 is nog niet bereikt en daarom is de aanvraagtermijn voor het studiejaar 2013-2014 voor het aanvragen van een Lerarenbeurs verlengd. De aanvraagperiode loopt nu tot en met 14 juni 2013.

Het subsidieplafond voor de Lerarenbeurs 2013-2014 is nog niet bereikt en daarom is de aanvraagtermijn voor het studiejaar 2013-2014 voor het aanvragen van een Lerarenbeurs verlengd. De aanvraagperiode loopt nu tot en met 14 juni 2013. Daarnaast is de Lerarenbeurs 2013-2014 ook opengesteld voor leraren die eerder al een Lerarenbeurs ontvingen voor een korte opleiding (korter dan 1 jaar). Zij kunnen nu ook nog een beurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding.

Bent u bevoegd leraar in het primair, voortgezet of (voortgezet) speciaal onderwijs, of in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kunt u een