Acadin is in oktober 2010 gelanceerd door Stichting Kennisnet en Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO). Het is de eerste digitale (leer)omgeving in Nederland die leerlingen PO met (uitzonderlijk) cognitief talent ruimte biedt hun talenten verder te ontwikkelen. De doelstelling van Acadin is een bijdrage te leveren aan uitdagend onderwijs op maat voor leerlingen PO en ondersteuning te bieden aan onderwijsgevenden die hen daarbij begeleiden.

Acadin is in oktober 2010 gelanceerd door Stichting Kennisnet en Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO). Het is de eerste digitale (leer)omgeving in Nederland die leerlingen PO met (uitzonderlijk) cognitief talent ruimte biedt hun talenten verder te ontwikkelen. De doelstelling van Acadin is een bijdrage te leveren aan uitdagend onderwijs op maat voor leerlingen PO en ondersteuning te bieden aan onderwijsgevenden die hen daarbij begeleiden.

Onderpresteren voorkomen
In het kader van het Excellentieprogramma heeft het ministerie van OCW 10 miljoen euro uitgetrokken voor excellente leerlingen in het basisonderwijs. Kinderen die sneller leren, krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen. In een-derde van de gevallen leidt dat tot onderprestatie. Uit een rapport van de Onderwijsraad (2007) blijkt dat 10% van de leerlingen op de basisschool minder presteert dan te verwachten is en dat de mate van onderpresteren toeneemt naarmate het potentieel van de leerling groter is. In totaal 30% van de kinderen met een IQ rond de 130 en 60% van de kinderen met een IQ vanaf 150 presteert minder dan op grond van voorspellingen op basis van hun IQ score verondersteld wordt.

Om de ontwikkeling van dit talent mogelijk te maken, is het van belang dat hiervoor ruimte wordt gecre