Akorda Onderwijsdienstverlening heeft een partnerschap met bedrijfssoftwareleverancier UNIT4 gesloten voor de implementatie van een systeem voor de personeels-, salaris- en financi