Sommige scholen hebben op dit moment te maken met vormen van hybride onderwijs waarbij leerlingen en leraren (tijdelijk) op afstand lessen volgen en geven. Maar wat is er nodig om dit goed in te richten en uit te voeren? Op lesopafstand.nl zijn de ICT-randvoorwaarden voor hybride onderwijs overzichtelijk op een rij gezet.

Gedragsregels online onderwijs

Wie les op afstand of hybride onderwijs geeft met behulp van videolessen maakt het klaslokaal groter, of dat nu met opgenomen filmpjes is of met een live videoverbinding. Je breidt je lokaal als het ware uit naar de digitale ruimte. Online onderwijs geeft scholen de mogelijkheid om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen, ook wanneer leerlingen of leraren thuis moeten blijven. Dit brengt echter ook risico’s met zich mee. Waar moet je op letten om te zorgen dat je de risico’s zo klein mogelijk houdt en welke afspraken moet je maken met personeel, leerlingen en ouders? Op de pagina ‘Veilig gebruik maken van video in je les’ op Lesopafstand vind je meer informatie.

Praktijkvoorbeelden

Op lesopafstand.nl vind je ook diverse voorbeelden uit de praktijk. Zo heeft Stichting INOS een document uitgewerkt om duidelijk te maken wat leerlingen en leraren thuis of op school nodig hebben voor les op afstand binnen Scenario 1 en Scenario 2. En ontwikkelde Stichting Zaam een handreiking voor een gedragscode om de online veiligheid van leerlingen en leraren te waarborgen. Deze handreiking is zowel voor het primair als voortgezet onderwijs bruikbaar.

Download de checklist randvoorwaarden ICT 

Meld je aan voor de webinars

5 november: webinar over les op afstand en privacy 
In het webinar bespreekt Kennisnet op interactieve wijze de actuele vragen over privacy bij les op afstand. Deelnemers worden ook uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen. Het webinar is bedoeld voor IBP- en ICT-coördinatoren, FG’s, schoolleiders en leraren in het po en vo. Meer info en aanmelden? 

12 november: webinar over digitale weerbaarheid en veiligheid 
Het online leren heeft de digitale wereld van leerlingen vergroot. De invloed van technologie heeft een steeds grotere impact op de belevingswereld, het welzijn en veiligheid van kinderen en jongeren. Dagelijks worden zij geconfronteerd met nieuwe apps en steeds slimmere algoritmen die ook de klas binnenkomen. Wat kunnen leraren en ouders doen? Wat is er nodig om hierover met leerlingen in gesprek te gaan? En wanneer en hoe doe je dat? Meer info en aanmelden vind je op lesopafstand.nl.

Door: POraad