Vanaf vandaag kunnen scholen uit het regulier
basisonderwijs zich aanmelden voor de eindtoets. Doordat basisscholen kunnen kiezen
en zelfs verplicht zijn om een keuze te maken, zijn zij zich steeds meer bewust van de
regie die zij in handen hebben. Bureau ICE neemt in de gesprekken op de basisscholen
deze tendens waar en ziet het enthousiasme voor een andere manier van toetsing
groeien. Vorig jaar deden er ongeveer 7000 groep 8-leerlingen mee aan de IEP
Eindtoets. Volgens de voorinschrijving lijkt dat aantal verdrievoudigd te worden.

Zo kan het ook
Anders dan de saai opgemaakte en onduidelijke toetsboekjes die nu veelvuldig worden gebruikt, is
het toetsboekje van de IEP Eindtoets overzichtelijk en fris. De leerling werkt in