In het nieuwe schooljaar, dat vandaag in het midden van het land van start gaat, gaan veel scholen verder met hun aanpak om de taal- en rekenprestaties van de leerlingen te verhogen. Op meer dan driekwart van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs zijn de leerresultaten op taal en rekenen door deze aanpak aantoonbaar verbeterd.

In het nieuwe schooljaar, dat vandaag in het midden van het land van start gaat, gaan veel scholen verder met hun aanpak om de taal- en rekenprestaties van de leerlingen te verhogen. Op meer dan driekwart van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs zijn de leerresultaten op taal en rekenen door deze aanpak aantoonbaar verbeterd.

Het onderwijsveld heeft de verbetertrajecten met steun van het vorige kabinet ingezet. Om de vooruitgang een vervolg te geven, is het noodzakelijk dat scholen zich blijvend inspannen voor hogere leerprestaties op taal en rekenen. De PO-Raad roept het toekomstige kabinet daarom op te blijven investeren in deze verhoging van de onderwijskwaliteit.

Verbetertrajecten werpen hun vruchten af in het taal- en rekenonderwijs. Tussenresultaten van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs zijn veelbelovend. Uit een webenqu