Leerlingen in het basisonderwijs krijgen een centrale eindtoets om hun taal- en rekenvaardigheid te meten.

Een wetsvoorstel is afgelopen dinsdag naar de Tweede Kamer verstuurd door minister Van Bijsterveldt.

Naast een toetsing voor de vakken rekenen en taal krijgen scholen de mogelijkheid om de eindtoets in te zetten op het gebied van