Christelijke Basisschool De Akker in Dieren sluit 2012 af met een primeur: de introductie van een schooleigen app. De Akker is

Christelijke Basisschool De Akker in Dieren sluit 2012 af met een primeur: de introductie van een schooleigen app. De Akker is