Het bedrijfsleven en het technisch mbo slaan de handen ineen om mbo techniek aantrekkelijker en betaalbaar te maken. Dit sluit aan bij de voorgenomen acties die voortvloeien uit het regeerakkoord.


Het bedrijfsleven en het technisch mbo slaan de handen ineen om mbo techniek aantrekkelijker en betaalbaar te maken. Dit sluit aan bij de voorgenomen acties die voortvloeien uit het regeerakkoord.


 


Een Verkenningscommissie, bestaande uit kopstukken uit het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs, adviseert om vijf actielijnen ter hand te nemen: (1) profilering van het technisch onderwijsaanbod op basis van de economische speerpunten in de regio en mbo instellingen financieel belonen voor het afleveren van technici; (2) het (te) grote aantal technische MBO-4 opleidingen terug te brengen tot vijf brede technologieopleidingen; (3) bedrijven gaan mee-investeren in het technisch onderwijs; (4) meer docenten uit bedrijfsleven voor de klas en docenten op bedrijfsstages; (5) verbetering van het imago techniek. De verbeteracties zijn nodig om het dreigende tekort van technici in de toekomst een halt toe te roepen. Het advies wordt inmiddels gesteund door een groot aantal invloedrijke maatschappelijke organisaties en bedrijven. Vandaag wordt het advies van de Verkenningscommissie

You may also like