Muiswerk
Educatief is ontwikkelaar en uitgever van diagnostische toets- en
oefenmateriaal voor taalonderwijs met behulp van de computer. Er zijn
programma

Muiswerk
Educatief is ontwikkelaar en uitgever van diagnostische toets- en
oefenmateriaal voor taalonderwijs met behulp van de computer. Er zijn
programma’s ontwikkeld voor alle onderwijssoorten. De laatste twee jaar
heeft Muiswerk Educatief met name voor het basisonderwijs nieuwe
producten op de markt gebracht. Meest recent is het oefenprogramma
Begrijpend Lezen 2, het vervolg op Begrijpend Lezen 1, welke voor de
onderbouw is ontwikkeld.
 

Inhoud
Het programma Muiswerk Begrijpend Lezen 2 is gemaakt voor de groepen 6,
7 en 8 van het basisonderwijs en voor de onderbouw van het
praktijkonderwijs en vmbo in het vo. De inhoud van de teksten is
afgestemd op de belevingswereld van leerlingen van ongeveer 10-14 jaar.
Het gebruikte tekstniveau is vanaf AVI-9; technische leesvaardigheid op
dit niveau is dan ook gewenst om met het programma te kunnen werken. In
Begrijpend Lezen 2 wordt gewerkt vanuit de kerndoelen van het
basisonderwijs. We noemen er enkele op het gebied van Begrijpend Lezen;
• betekenis van woorden of woordgroepen afleiden uit de context
• opzoeken van woordbetekenissen in [digitaal] woordenboek
• vinden van de hoofdgedachte
• onderkennen van de bedoeling van de schrijver
• herkennen van tekstsoorten
• doorzien van de tekststructuur.
Daarnaast komen deelvaardigheden aan de orde zoals;
• vinden van onderwerp
• voorspellend lezen
• verwijswoorden herkennen
• hoofd- en bijzaken onderscheiden
• moeilijke woorden opzoeken
• mening, reden, conclusie onderscheiden
• oorzaak en gevolg herkennen
• kritisch lezen.

Muiswerk Begrijpend Lezen 2 is zo opgezet, net als de andere Muiswerk
producten, dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar
oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan
herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. Muiswerk
Begrijpend Lezen 2 bestaat uit 58 oefeningen en 2 diagnostische en
evaluerende toetsen. Er zijn 88 uitlegschermen met korte informatie. In
totaal worden in dit programma 704 vragen gesteld en worden tientallen
teksten gepresenteerd. Bij het programma wordt ook een uitgebreid
digitaal woordenboek geleverd. Het bevat vele Nederlandstalige woorden
[11000], vervoegingen [circa 30000], betekenissen [12000] en
uitdrukkingen [6700]. In het woordenboek is het ook mogelijk om de
uitdrukkingen of rijmwoorden bij een specifiek woord op te vragen.
Sommige woorden hebben ter verduidelijking een plaatje bij zich.

Ervaring
Ik ontvang van de uitgever het programma met uitgebreide documentatie.
De 170 pagina dikke handleiding richt zich voor het grootste deel op
installatie – en beheerinstructies. Belangrijke informatie voor de
netwerkbeheerder of ict-coördinator van de school, maar voor de
gemiddelde leerkracht niet echt interessant. In 7 pagina’s wordt in de
handleiding aandacht besteed aan het programma Begrijpend Lezen 2 zélf.
Ook wordt een scholingsboekje meegeleverd met instructies hoe je als
leerkracht met de Muiswerk programma’s kunt werken. De installatie
verloopt uitstekend. Als beheerder maak ik allereerst een aantal
docenten aan. Iedere docent kan vervolgens zijn of haar eigen groep
beheren en zelf leerlingen toevoegen, leerling-gegevens wijzigen en
resultaten inzien. Dit onderdeel is goed en voldoende duidelijk
verzorgd. Waarom eigenlijk zo’n dikke handleiding, vraag ik mij af? Ik
log in als leerling en maak onder de knop ’Wat weet ik al ?’ de eerste
diagnostische toets. De toets wordt auditief ingeleid. Aan de
linkerkant verschijnt de tekst en rechts de vraag met meerkeuze
antwoorden. Ik ontdek spontaan dat de tekst groot gemaakt kan worden
door de muis naast het kader te bewegen. Dit wordt voor de leerling
niet echt duidelijk aangegeven. Het klikken op het juiste antwoord
vraagt een nauwkeurige muisbediening. Wat meer ruimte tussen de
antwoorden en een veranderende muispijl zou het navigeren naar het
antwoord vergemakkelijken. Na afloop van mijn toets krijg ik een
woordelijke diagnose en zijn op basis van mijn antwoorden oefeningen
geselecteerd onder de knop ‘Jouw oefeningen’. Muiswerk heeft duidelijk
aandacht besteedt aan de vele verschillende soorten teksten die
jongeren tegenkomen. Alle denkbare soorten teksten zijn wel in de
oefeningen verwerkt, zoals sms-berichten, reclames, gedichten,
stripverhalen en nieuwsberichten. Vooraf wordt informatie gegeven over
de te trainen deelvaardigheid. Deze informatie wordt ook auditief
aangeboden binnen de zogenaamde uitlegschermen. De opzet van alle
oefeningen is duidelijk en herkenbaar. De feedback na foutieve
antwoorden is adequaat en meestal wordt de leerling ook een aanwijzing
gegeven om het goede antwoord alsnog te vinden. Uitstekend verzorgd.
Jammer vind ik dat er geen mogelijkheid bestaat om de oefenteksten te
laten voorlezen. Een extra optie hiervoor zou het programma nog breder
inzetbaar maken voor leerlingen die de technische leesvaardigheid nog
niet goed onder de knie hebben. Het Muiswerk Woordenboek is in iedere
oefening oproepbaar. Een uitstekend en goed verzorgd hulpmiddel ! De
betekenis van moeilijke woorden in de tekst zijn op deze manier direct
op te zoeken. Na afloop kan de leerkracht in het resultatenoverzicht
precies zien wát en hoe een leerling gewerkt heeft; score, tijd en
werkoverzicht zijn in verschillende statistieken zichtbaar en eventueel
uit te printen. Ook de leerling heeft inzicht in eigen resultaten en
vorderingen.

Conclusie
In de bovenbouw van het basisonderwijs zijn wat het begrijpend lezen
betreft de verschillen tussen leerlingen vaak groot. Muiswerk
Begrijpend Lezen 2 biedt de mogelijkheid om leerlingen geheel
zelfstandig leesoefeningen te laten maken op de computer. Begrijpend
Lezen 2 is naast iedere leesmethode te gebruiken als extra
oefenmateriaal. Het programma biedt een gevarieerd aanbod
leesoefeningen met aansprekende teksten voor jongeren in de leeftijd
van 10 tot 14 jaar. Goede beheersing van de technische leesvaardigheid
is een ‘must’ om met het programma te kunnen werken. Begrijpend Lezen 2
zou nog krachtiger kunnen worden als de teksten in de oefening ook
kunnen worden voorgelezen of dat deze zijn te selecteren om voorgelezen
te worden met behulp van voorleessoftware. Dán zou Begrijpend Lezen 2
ook uitstekend geschikt zijn voor dyslectische leerlingen en voor
gebruik in het speciaal onderwijs. Een idee voor een volgende versie?

doelgroep: primair onderwijs
uitgeverij: Muiswerk Educatief
prijs: Begrijpend Lezen 2: € 187,43 inc. 5 licenties
systeemeisen Pentium 300 MHz of sneller
64 Mb RAM intern geheugen
Windows 98/ME/2000/ XP/Vista
SVGA beeldschermresolutie 800 x 600
Geluidskaart
Boxen of koptelefoon

bron: leen shames, vives nummer 82