Door: de redactie van Kennisnet

Alles was ineens anders… Dat sloot uitstekend aan bij het congresthema: ‘Flexibilisering in het onderwijs’. De draaiboeken van vorig jaar konden dankzij corona de prullenbak in. Practice what you preach, als er één congres de stap naar online wilde zetten was het natuurlijk OnderwijsInzicht.

Het organiseren van ict voor het onderwijs

OnderwijsInzicht is het jaarlijkse congres over onderwijs en ict, speciaal voor primair en voortgezet onderwijs. We richten ons hierbij op bestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren en geïnteresseerde leraren die zich bezighouden met ict in de school. Hoe kan ict helpen om onderwijsambities waar te maken? Die vraag staat centraal. Deelnemers krijgen antwoorden op deze vraag in een mix van nieuwe wetenschappelijke inzichten en verhalen uit de praktijk.

De hele ochtend ingelogd

Op de congres-ochtend hebben tussen de 700 en 800 deelnemers minstens één college of sessie gevolgd. Het merendeel van de aanwezigen bleef de hele ochtend ingelogd en volgde meerdere sessies. We verwachten ook nog veel bezoek achteraf, omdat bijna alle colleges en praktijksessies online beschikbaar zijn op onderwijsinzicht.nl en YouTube.

Hoe werd OnderwijsInzicht 2021 ervaren?

Van veel deelnemers kregen we te horen dat ze de ochtend écht als een congres hebben ervaren. In de virtuele live-kantine praatte dagvoorzitter Cor Ottens het programma aan elkaar, waren er gasten aan het woord of was een live optreden te zien. ‘Ik vind de kantine eigenlijk veel te gezellig, ik wil hier niet weg,’ was één van de commentaren.

Uiteindelijk vertrokken deelnemers natuurlijk wél uit die kantine en volgden ze hun colleges en praktijksessies.

Inspirerende colleges

Hoogleraar Ellen Helsper deelde de resultaten van een Europees onderzoek onder jongeren. We mogen er niet van uitgaan dat jongeren vanzelf digitaal geschoold raken, integendeel. De coronacrisis laat zien dat er extra inspanning voor nodig om de digitale kloof te dichten.

Emeritus hoogleraar Rik Maes is van mening dat we bij digitalisering de menselijke kant nooit uit het oog mogen verliezen. Dat geldt ook voor het onderwijs, aldus Maes: “De leerling is geen klant, de leerling is een mens en die moeten we in zijn totaliteit bekijken.”

Bijzonder hoogleraar Nadira Saab vertelde over nationale en internationale onderzoeken rond corona die sinds de uitbraak van het virus al zijn gepubliceerd. Ook de Monitor hybride onderwijs van Kennisnet en de PO-Raad kwam aan bod. Er is veel te leren uit deze onderzoeken. Zo mag er bijvoorbeeld meer aandacht zijn voor online interactie tussen de leraar en de klas.

De sporen van corona

Hoe groot de impact van het coronavirus op het onderwijs is, bleek bij een korte blik op het congresprogramma. Bij meer dan de helft van de colleges en sessies speelde corona en de gevolgen voor het onderwijs de hoofdrol. Bij veel praktijksessies kwamen schoolleiders en deskundigen aan het woord die moeten dealen met de nieuwe werkelijkheid van het afstandsonderwijs. Ict is daarbij een oplossing, dat is positief. Maar de inzet van ict kan ook negatieve gevolgen hebben: afstandsonderwijs is voor een bepaalde groep leerlingen juist moeilijker.

 

Bekijk de publicatie in zijn geheel, inclusief vele colleges en sessievideo’s op Kennisnet.nl