De financiering van basisscholen moet niet afhankelijk worden van Cito-scores. Dat zei staatssecretaris Dekker afgelopen dinsdagavond bij het debat over de eindtoets. Maar de VVD wil dit w

De financiering van basisscholen moet niet afhankelijk worden van Cito-scores. Dat zei staatssecretaris Dekker dinsdagavond bij het debat over de eindtoets. Maar de VVD wil dit wél: de partij liet het CPB deze maatregel na de verkiezingen vorig jaar nog doorrekenen.

Dinsdagavond behandelde de Eerste Kamer de wet over de centrale eindtoets in het primair onderwijs. Door verschillende fracties werden zorgen geuit over wat genoemd werd ‘Cito-mania’ of ‘Cito-isering’. De staatssecretaris is het oneens met deze termen, hij vindt dat ze gebaseerd zijn op verkeerde beelden.

Euro
Vanuit deze zorgen kwam ook het punt aan de orde of basisscholen in de toekomst in hun bekostiging afhankelijk gemaakt zullen worden van toetsscores. Daar was Sander Dekker glashelder over: “Er was in het verleden en er is in de toekomst geen basisschool die ook maar een euro meer of minder krijgt op basis van de eindtoetsresultaten.”

Afhankelijk van Citoscores
De VVD-fractie in de Tweede Kamer is hier echter wel degelijk voorstander van. De volgende maatregelen heeft de VVD aan het CPB doorgegeven toen de verkiezingsprogramma’s voor deze kabinetsperiode werden doorgerekend: “In de institutionele sfeer wil de VVD prestatiebekostiging in het primair onderwijs invoeren, waarbij de bekostiging van scholen afhankelijk wordt gemaakt van Citoscores.” 

Dekker werd hier in het debat op bevraagd door GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort. De staatssecretaris gaf aan vanuit zijn functie te spreken, en niet verantwoordelijk te zijn voor standpunten van de Tweede Kamerfractie van de VVD.