Kan variatie in sterkte en kleur van licht een positieve bijdrage leveren aan concentratie, het gedrag, het welbevinden en de motivatie van kinderen op de basisschool? Philips onderzocht in samenwerking met de Universiteit Twente hoe verlichting op de basisschool kan bijdragen aan het leerproces van kinderen.

Kan variatie in sterkte en kleur van licht een positieve bijdrage leveren aan concentratie, het gedrag, het welbevinden en de motivatie van kinderen op de basisschool? Philips onderzocht in samenwerking met de Universiteit Twente hoe verlichting op de basisschool kan bijdragen aan het leerproces van kinderen.

Om dit te onderzoeken zijn twee studies uitgevoerd: een veldexperiment en een experimentele laboratoriumstudie. De eindresultaten van beide studies werden vandaag door het onderzoeksteam gepresenteerd tijdens de opening van het nieuwe klaslokaal met het lichtsysteem SchoolVision op Basisschool Mobiel in Amsterdam-Zuidoost: Licht maakt een positief verschil ten aanzien van concentratie, motivatie, waardering van de leeromgeving en co