In de komende periode starten alle scholen (fasegewijs) met de aansluiting op het Basisregister Onderwijs (BRON). De leerlingengegevens worden hier

In de komende periode starten alle scholen (fasegewijs) met de aansluiting op het Basisregister Onderwijs (BRON). De leerlingengegevens worden hier dan digitaal mee uitgewisseld. U kunt op de nieuwe website www.bron.nl meer informatie hier over vinden.

Op de site kunt u gebruik maken van de kennisbank BRON en vindt u het antwoord op allerlei veelgestelde vragen rondom de invoering van het persoonsgebonden nummer. De inhoud van de kennisbank zal voortdurend aangevuld worden. Aan de site hebben alle partijen die betrokken zijn bij de invoering van het persoonsgebonden nummer: PGNPO, CFI, het ministerie van OCW en de IB-Groep een bijdrage geleverd.

Naast allerlei inhoudelijke informatie over de invoering van het persoonsgebonden nummer, vindt u op www.bron.nl ook hoe u in contact kunt komen met de helpdesk BRON. Via een contactformulier op de site kunt u de helpdesk BRON mailen.

Zie ook: www.pgno.nl