De vakbonden en werkgevers hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een loonsverhoging van 2,25 procent voor alle medewerkers in het primair onderwijs.

De loonsverhoging wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 uitbetaald. In december dit jaar wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3 naar 6,5 procent. En na 31 december aanstaande is de cao alweer ten einde.

“We hebben lang over de huidige cao onderhandeld”, zegt dagelijks bestuurder Thijs Roovers van de AOb. “Dat kwam doordat het hele schooljaar overhoop lag door corona, én omdat zowel de vakbonden als de werkgevers vonden dat er extra geld vanuit Den Haag nodig was.”

‘Over de verdeling van die 500 miljoen euro maken we afspraken in de cao voor 2022’

Dat extra geld is er gekomen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Het demissionaire kabinet kwam daar over de brug met 500 miljoen euro voor het – gedeeltelijk – overbruggen van de loonkloof tussen medewerkers in het primair onderwijs en de collega’s in het voortgezet onderwijs.

Lees hier het hele artikel.