Een te hoog ziekteverzuim, een wankele financi

Amos sluit dit jaar zeker vier scholen en schrapt 41 banen. Het bestuur van de oecumenische scholen in Amsterdam boekte in 2012 een verlies van 1,25 miljoen euro. Ook voor 2013 dreigde verlies. Amos kampt bovendien met teruglopende leerlingaantallen. 'Het binnenhalen van meer leerlingen lijkt de enige prioriteit te zijn, want dat betekent extra geld,' zegt een ouder. 'Maar tegelijkertijd wordt personeel ontslagen.' Onder de achthonderd werknemers van Amos, vooral onderwijzers, is het ziekteverzuim hoger dan normaal. Vooral het aantal mensen dat langer dan zes weken thuis zit, is schrikbarend hoog. Ook is het personeelsverloop groot, vooral bij het bestuursbureau. Begin dit jaar werd bestuurslid Robert Smid ontslagen. Na een felle juridische strijd kreeg hij een vergoeding van 70.000 euro. De situatie bij Amos is nog verre van onder controle. Twee jaar geleden deed de financiële opsporingsdienst Fiod een inval bij Amos, dat leerlingen had ingeschreven bij een school die niet bestond om extra subsidie te ontvangen. De bestuursvoorzitter en twee medewerkers werden opgepakt. 'We hebben nogal wat mensen versleten, vooral in de financiële hoek,' zegt een ouder. 'Reageren het bestuur en de raad van toezicht wel accuraat?'