Op 1 augustus 2010 wordt de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) ingevoerd. De wet stelt dat kinderdagverblijven en peuterspeelzalen werken met een erkend programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Op 1 augustus 2010 wordt de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) ingevoerd. De wet stelt dat kinderdagverblijven en peuterspeelzalen werken met een erkend programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Doel is om voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kinderopvang een veilige, stimulerende omgeving te cre