In deze crisistijd wordt er veel organiserend vermogen van het onderwijs verwacht. Om ervoor te zorgen dat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, faciliteren wij Google Meet sparsessies. Tijdens deze bijeenkomsten kun je overleggen met ICT-kartrekkers van andere scholen en stichtingen. De sessies vinden elke week op hetzelfde moment en met dezelfde groep plaats. Op die manier kun je gezamenlijk reflecteren en ervaringen uitwisselen.

Bekijk hier het inschrijfformulier, inclusief de data van de webinars.