Meer geld, maar ook steeds vaker schulden. Nederlandse jongeren lijken niet voorbereid op een samenleving waarin de financi

Meer geld, maar ook steeds vaker schulden. Nederlandse jongeren lijken niet voorbereid op een samenleving waarin de financi