Door: Bert Stam, general manager Northern Europe bij Rackspace Technology

Nagenoeg alle onderwijsinstellingen in Nederland hebben sinds de uitbraak van de coronapandemie de methode en inhoud van hun lessen moeten aanpassen. Zowel leerkrachten als IT-beheerders in het onderwijs denken dat deze veranderingen permanent zijn. Dat blijkt uit het onderzoek dat Censuswide uitvoerde in opdracht van Rackspace Technology onder 437 leidinggevenden van de administratieve en IT-afdelingen van onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland.

De maatregelen die de overheid nam om de coronapandemie te beteugelen hebben bij nagenoeg alle onderwijs- en onderzoeksinstellingen geleid tot een toename van IT-oplossingen. Volgens 45% van de leerkrachten nam het gebruik van sociale media toe voor studiebegeleidingsgroepen. Een vijfde van hen (20%) maakte voor colleges meer gebruik van oplossingen voor samenwerking, zoals livestreaming en online meetings. Bovendien zet 14% van hen vaker video’s in voor zelfstudie.

Gevolgen van verandering

Volgens de leerkrachten hadden deze veranderingen ingrijpende gevolgen. Daartoe behoorden onder meer het leren van nieuwe IT-vaardigheden (46%). Men is bovendien anders gaan denken over technologie (44%). Opvallend is dat ruim een derde (35%) van de respondenten zegt dat de digitale transformatie het evenwicht tussen werk en privéleven heeft verbeterd. Bovendien zegt 30% van hen dat zij productiever werden, maar voor 42% van hen kostte het moeite om zich aan te passen. De leerkrachten melden overigens dat hun studenten zich zeer goed (28%) of vrij goed (71%) aanpasten aan de veranderingen in de lesmethoden.

Het blijvende effect van verandering

Ondanks deze positieve ontwikkelingen lijkt er ruimte voor verbetering. Veel leerkrachten hebben niet het gevoel dat zij goed voorbereid waren op deze veranderingen. Slechts 13% van hen zegt dat zij hier zeer goed voor toegerust waren. Toch is het merendeel van de leerkrachten van mening dat de veranderingen een blijvend karakter hebben. Zo verwacht 44% van hen dat sociale media een vast onderdeel wordt van studiebegeleiding. Een vijfde (20%) van de leerkrachten ziet oplossingen voor samenwerking niet meer verdwijnen.

De toekomst van het onderwijs

Van alle deelnemers aan het onderzoek denkt niemand (0%) dat technologie in de komende 5 jaar helemaal geen rol speelt in het lesmethoden. Het klaslokaal zal dus in de toekomst hoe dan veranderen. Ruim de helft (51%) van de leerkrachten verwacht bijvoorbeeld dat het gebruik van video tot wasdom zal komen. Ruim 2 op de 5 (44%) respondenten is van mening zijn dat AI en data-analyse ingezet worden om de vooruitgang van studenten te volgen en te beoordelen. Volgens 41% van hen krijgen chatbots in grotere rol in de ondersteuning van studenten. De ingeburgerde en opkomende IT-oplossingen maken in de toekomst een integraal onderdeel uit van het onderwijs. De implementatie en adoptie daarvan kan echter nog een hele uitdaging zijn.

Over OCRE

Het Europese Open Clouds for Research Environments-project (OCRE) heeft tot doel de acceptatie van cloud te versnellen in de Europese onderzoeks- en onderwijsgemeenschap. Dit project wordt in Nederland ondersteund door SURF. Rackspace Technology is de aangewezen AWS (Amazon Web Services) partner van SURF in Nederland. We begeleiden op dit moment al vele onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij hun digitale transformatie.