Met de LesobservatieApp wil het CPS een tool bieden, waarmee (volgens de makers) de kwaliteit van de lessen (VO) objectief beoordeeld kan worden. De app moet een gebruiksvriendelijk instrument zijn, dat ingezet kan worden voor de ontwikkeling, voortgang, beoordeling en selflearning van docenten en teams

Digitaal met overzichtelijke rapportages op individueel, team- of vakgroepniveau.

Wat is de LesobservatieApp?

  • Een digitale tool om de kwaliteit van de lessen te beoordelen in het VO
  • Gaat uit van de vijf rollen van een effectieve docent
  • Meet de mate waarin een docent dit gedrag beheerst
  • Koppelt docentgedrag rechtstreeks aan leerlingengedrag
  • Inzetbaar voor beoordeling, voortgang, ontwikkeling én selflearning

Lees meer over de LesobservatieApp