Het is van groot belang dat scholen vertrouwelijke informatie veilig online kunnen uitwisselen, terwijl de middelen hiervoor vaak beperkt zijn. Crypsthare is daarom samen met partner Unilogic het ‘Veilig communiceren in het onderwijs’-initiatief gestart om het primair en voortgezet onderwijs te helpen bij het veilig versturen van privacygevoelige e-mails en bestanden. In dit kader stelt Cryptshare kosteloos softwarelicenties beschikbaar en biedt Unilogic hosting en implementatiediensten aan. Zo kunnen onderwijsinstellingen beter voldoen aan de AVG-regelgeving, zonder beslag te leggen op tijd en geld. Dit meldt Cryptshare.

Vanwege de steeds verdergaande digitalisering moeten scholen er alert op zijn dat hun gegevens ook veilig verzonden worden. Hoewel het onderwijs in 2018 slechts 3 procent van het totale aantal datalekken vertegenwoordigde, is de mogelijke schade voor de betrokkene én voor de onderwijsinstelling groot. Zeker vanuit de wetenschap dat het meest voorkomende type datalek het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger (63 procent van de meldingen) was.

AVG

Het gebruik van e-mail is populair op scholen om informatie te delen met ouders, maar ook met de gemeente, Jeugdzorg of andere instanties. Met de komst van AVG ligt er extra nadruk op de vertrouwelijkheid van deze informatie-uitwisseling. Die moet geborgd zijn in de processen én in de gebruikte software. Scholen krijgen ook steeds meer vragen van ouders over wat er met de informatie van hun kinderen gebeurt. Krappe ict-budgetten en een hoge werkdruk vormen in de praktijk vaak een uitdaging om de juiste stappen te ondernemen richting veilige e-mailcommunicatie.

Veilig communiceren in het onderwijs

Dit constateerde ook Lucien Barink van Cryptshare en hij besloot actie te ondernemen. Samen met ict-dienstverlener Unilogic werd er gewerkt aan een plan om alle basis- en middelbare scholen te voorzien van een veilige oplossing voor e-mail en bestandsuitwisseling. Het resultaat is het initiatief ‘Veilig communiceren in het onderwijs’.
Onderwijsstichting Arcade is één van de eerste deelnemers aan het initiatief. Ben de Boer, ict-systeembeheer en functionaris gegevensbescherming bij de stichting, is er zeer over te spreken. “Na de intrede van AVG is elke e-mail een potentieel risico. We zijn dan ook zeer dankbaar voor dit initiatief.”