Leren gebeurt steeds vaker online. Mensen verzamelen informatie en proberen daarmee hun leervragen te beantwoorden. Deze methode is anders dan traditionele vormen van leren, onder andere door de enorme hoeveelheid informatie die op internet te vinden is.

Leren gebeurt steeds vaker online. Mensen verzamelen informatie en proberen daarmee hun leervragen te beantwoorden. Deze methode is anders dan traditionele vormen van leren, onder andere door de enorme hoeveelheid informatie die op internet te vinden is.

In deel dertien van de cursus Onderwijs en ICT laat technology coach Serge de Beer een aantal mogelijkheden zien, om gevonden informatie op een ordelijke manier te verzamelen. Hiermee is het bij het leren makkelijker terug te vinden en kan het eenvoudig worden hergebruikt.

Half oktober zal deel veertien van deze cursus verschijnen, met als onderwerp robotica.

De cursus is gratis te downloaden via www.learningtour.nl/lerenmetict