Het doel van het cyberrijbewijsproject is voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van cybercrime. De Nederlandse overheid wil dit cyberrijbewijsproject beschikbaar stellen aan alle basisscholen. 

Het rijbewijs wordt ontwikkeld door de Nederlandse overheid en private partijen, staat in de Kamerbrief ‘Integrale aanpak online fraude’ van 8 juli. Momenteel wordt een pilot uitgevoerd op vijftien scholen, verspreid over vier Nederlandse gemeenten. Het project richt zich op kinderen in groep 7 en 8.

Lees meer