Het is u vast niet ontgaan: de eindexamens staan weer voor de deur! Door heel Nederland beginnen middelbare scholieren van vmbo, havo en vwo in mei aan hun Centrale Eindexamens. Van natuurkunde tot Nederlands, er wordt weer druk gestudeerd om een laatste keer alle kennis toe te passen. De Eindexamen App helpt de scholieren om het overzicht te houden tijdens de examens.

Het is u vast niet ontgaan: de eindexamens staan weer voor de deur! Door heel Nederland beginnen middelbare scholieren van vmbo, havo en vwo in mei aan hun Centrale Eindexamens. Van natuurkunde tot Nederlands, er wordt weer druk gestudeerd om een laatste keer alle kennis toe te passen. De Eindexamen App helpt de scholieren om het overzicht te houden tijdens de examens.

Binnen deze app kunnen leerlingen aangeven in welke vakken en op welk niveau zij examen doen. Aan de hand hiervan genereren wij een persoonlijke overzicht, waarbij eventueel ook rekening gehouden wordt met verlenging. Daarnaast kunnen leerlingen gemakkelijk een eigen, overzichtelijke planning maken en bijhouden. Hiermee hopen wij leerlingen te helpen met de voorbereiding op hun examens!

Nadat een examen is afgenomen en de uitwerkingen beschikbaar zijn, kunnen deze makkelijk ingekeken worden binnen de app. Hier kunnen alle vragen, antwoorden en bijlagen gemakkelijk terug gevonden worden waardoor de leerling meteen kan kijken hoe het examen is gegaan. Dit is een verbetering op de status quo omdat de benodigde documenten binnen De Eindexamen App beter te vinden en bekijken zijn

We hopen met de Eindexamen App een mooie steun in de rug te zijn voor leerlingen om tijdig te beginnen met leren en plannen voor hun eindexamens" – Jordi van der Hek, Co-founder Re: Software