De samenleving stelt hoge eisen aan de kwaliteit van onderwijs. Terecht, want onderwijs bereidt leerlingen voor op het leven in onze complexe wereld en dat moet goed gebeuren. Veel leraren en schoolleiders ervaren de kwaliteitseisen echter als grote druk.

De samenleving stelt hoge eisen aan de kwaliteit van onderwijs. Terecht, want onderwijs bereidt leerlingen voor op het leven in onze complexe wereld en dat moet goed gebeuren. Veel leraren en schoolleiders ervaren de kwaliteitseisen echter als grote druk. In het boek