Bestaande portals ontsluiten educatieve content via basispoort. Onlineklas doet dit ook, maar doet meer. Zij integreert content van diverse bronnen en kan zodoende vakoverstijgend, thematisch en bij alle vakgebieden worden ingezet. Onze portal wordt landelijk geïmplementeerd door onderwijspartners met oog en kennis op het gebied van software. Lees meer over onze partners.

Maak kennis met onze dealers

Hierbij willen we u graag voorstellen aan onze dealers, zodat u eenvoudig bij een regionale partner de prachtige Onlineklas Portal kunt bewonderen.