Staatssecretaris Dekker (onderwijs) heeft afgelopen vrijdag de Tweede Kamer ge

Dekker: ‘De leden van het platform hebben razend knap werk geleverd. In een half jaar tijd hebben ze met duizenden leraren, leerlingen, ouders en andere betrokkenen gesproken over het onderwijs van de toekomst. Bovendien hebben ze uit al deze gesprekken een rode lijn gedestilleerd en deze uitgewerkt in een helder advies. De komende maanden krijgt iedereen gelegenheid om te reageren zodat het platform het advies verder kan uitwerken. Ik hoop en ik verwacht dat veel mensen van deze kans gebruik zullen maken zodat het platform komt tot een goed en breed gedragen eindadvies.’

In november 2014 startte Dekker onder de noemer #Onderwijs2032 een nationale brainstorm over het curriculum op basisscholen en middelbare scholen. In februari 2015 is het onafhankelijke Platform Onderwijs2032 ingesteld. Rond de jaarwisseling levert het platform het eindadvies op. Dekker zal hier vervolgens op reageren en schetsen op welke wijze het curriculum – samen met leraren, schoolleiders en maatschappelijk organisaties – verder wordt vormgegeven.