Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil dat scholen verantwoordelijkheid nemen voor de privacy van leerlingen. Hij reageert daarmee op vragen van Kamerleden naar aanleiding van onthullingen over privacyschendingen van kinderen.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil dat scholen verantwoordelijkheid nemen voor de privacy van leerlingen. Hij reageert daarmee op vragen van Kamerleden naar aanleiding van onthullingen over privacyschendingen van kinderen.

Basisscholen geven dagelijks grote hoeveelheden leerlinggegevens via het systeem Basispoort aan bedrijven die onderwijssoftware maken. Dekker gaat niet in op de vraag van Kamerleden of dat binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens gebeurt. Wel constateert hij dat onvoldoende duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de privacy van kinderen. In de toekomst moet dat beter worden geregeld, vindt hij.

Verder zegt Dekker dat hij een onderzoek naar de privacy van kinderen niet heeft achtergehouden. Kamerleden verwijten hem dat hij dat onderzoek niet aan het parlement heeft gestuurd, terwijl dat kritische kanttekeningen plaatst bij Basispoort. Dekker schrijft nu: "Ik hecht eraan hier te benadrukken dat er geen sprake van is dat het rapport bewust is achtergehouden."

Lees de volledige brief van Dekker aan de Kamer hier.