Traditioneel zijn de onderbouwgroepen van de basisschool anders ingericht; het is een uitdagende plek waar kleuters op een speelse manier de wereld om hen heen leren kennen en experimenteren met materialen en hupmiddelen. Speciaal voor deze groepen heeft Heutink ICT een digibord ontwikkeld dat thuis hoort in een uitdagende kleuterklas.

Traditioneel zijn de onderbouwgroepen van de basisschool anders ingericht; het is een uitdagende plek waar kleuters op een speelse manier de wereld om hen heen leren kennen en experimenteren met materialen en hupmiddelen. Speciaal voor deze groepen heeft Heutink ICT een digibord ontwikkeld dat thuis hoort in een uitdagende kleuterklas.

Dit HD-bord kan de leerkracht als hulpmiddel gebruiken bij allerlei kringactiviteiten, maar kleuters kunnen ook heel goed zelf creatief op het bord werken. Omdat de inzet van een digibord in de kleutergroepen wezenlijk anders is dan in de bovenbouw zijn er speciale trainingen die leerkrachten helpen het bord te verkennen en te gebruiken in hun lessituatie.

Ga voor meer informatie naar: www.heutink-ict.nl/kleuterbord