Het programma Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal ondersteunt het Algemeen Directeuren Overleg van Educatieve Faculteiten (ADEF) bij een directe toepassing van de Kennisbasis ICT. Een projectgroep van lerarenopleiders en deskundigen op het gebied van digitaal leermateriaal legt de basis voor een studiepakket

Het programma Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal ondersteunt het Algemeen Directeuren Overleg van Educatieve Faculteiten (ADEF) bij een directe toepassing van de Kennisbasis ICT. Een projectgroep van lerarenopleiders en deskundigen op het gebied van digitaal leermateriaal legt de basis voor een studiepakket