Hoeveel procent van Nederland ligt onder de zeespiegel? En wat heeft dat eigenlijk met geschiedenis te maken? Waarom krijgen we zwemles op school? En sinds wanneer? En hoe komt het dat er hier zo veel sloten, grachten en kanalen zijn? Het Nationaal Historisch Museum beantwoordt deze en verwante vragen in zijn eerste gratis digitale lespakket voor het primair- en voortgezet onderwijs.

Hoeveel procent van Nederland ligt onder de zeespiegel? En wat heeft dat eigenlijk met geschiedenis te maken? Waarom krijgen we zwemles op school? En sinds wanneer? En hoe komt het dat er hier zo veel sloten, grachten en kanalen zijn? Het Nationaal Historisch Museum beantwoordt deze en verwante vragen in zijn eerste gratis digitale lespakket voor het primair- en voortgezet onderwijs. Het lesmateriaal speelt in op het thema Land en water van de Week van de Geschiedenis van 16 tot en met 24 oktober 2010.

Primair en Voortgezet Onderwijs
Het lespakket sluit aan bij de canon van Nederland en de kerndoelen geschiedenis en aardrijkskunde. De lessen voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs richten zich op de thema