De digitale adaptieve Centrale Eindtoets van het CvTE is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Betekent dit nu dat jouw school de digitale eindtoets niet meer kan afnemen? Zeker niet. Drie andere leveranciers, AMN, Diataal en A-Vision bieden een omgeving om de eindtoets digitaal en adaptief af te nemen. In dit artikel lees je meer over het kiezen van de juiste eindtoets.

Door Eric Welp op Kennisnet

Alle leerlingen van het basisonderwijs maken in groep 8 verplicht een eindtoets. Scholen kunnen kiezen uit 5 eindtoetsen van verschillende aanbieders. Hiervan zijn er 3 digitaal én adaptief.

De inzet van ict in het onderwijs is effectief als er een balans is tussen de vier bouwstenen van het Vier in balans-model: namelijk visie, infrastructuur, inhoud en toepassingen en deskundigheid. Het is belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan deze bouwstenen. Ook bij het bepalen van het soort eindtoets.

Vind je het lastig om te kiezen? We helpen je op weg met enkele hulpvragen, gebaseerd op de andere drie bouwstenen: visie, infrastructuur en deskundigheid.

Digitale of papieren toetsen?

Deze keuze maak je niet alleen op basis van praktische afwegingen; de algemene visie op digitalisering speelt ook een rol. Vragen die je jezelf kunt stellen:

  • Welke manier van toetsen past het beste bij onze werkwijze?
  • Past adaptief toetsen met een digitale eindtoets bij onze visie op toetsen?
  • Hoever zijn wij met digitaal leren en toetsen? Kunnen wij dit gemakkelijk doen of is het een grotere uitdaging?