De Cyber ​​Security Raad (CSR) adviseert om digitale geletterdheid dringend toe te voegen aan de curricula van het basis- en voortgezet onderwijs.

Deze aanbeveling is opgenomen in het rapport “Integrale aanpak cyberweerbaarheid“, dat een schokkend beeld schetste van digitale veiligheid in Nederland. Volgens de Cyber Security Raad moeten we “samenwerken en één cyberweerbaarheidstrategie ontwikkelen met een meerjarenplan, zodat we ons kunnen wapenen tegen cyberaanvallen”.

In de volgende kabinetsperiode moet hier extra aandacht aan worden besteed en er moet extra geld worden vrijgemaakt. De commissie zei dat er naast de huidige cybersecurity-uitgaven en het huidige budget 833 miljoen euro aan financiering is.

Volgens CSR spelen het publieke onderwijs en voortgezet onderwijs een belangrijke rol bij het verbeteren van de netwerkbeveiliging in dit land. Daarom moet digitale geletterdheid deel uitmaken van het curriculum. De raad heeft de aanbeveling losgekoppeld van de algemene curriculumherziening, inclusief digitale geletterdheid.