De digitale geletterdheid van leerlingen in het primair onderwijs wordt laag ingeschat door leerkrachten. Gemiddeld met een 4,9 op een schaal van 0 tot 10.

Bijna twee derde van de 5.296 ondervraagde leerkrachten, directeuren, bestuurders en ICT-coördinatoren zien het als een grote noodzaak om leerlingen digitaal kundiger te maken. Zo blijkt uit de Monitor Digitale Geletterdheid primair onderwijs.

Digitale geletterdheid is één van de nieuwe leergebieden van het nieuwe curriculum voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Uit het onderzoek is gebleken dat meer dan zeven op de tien leraren voorsorteert door in één of meerdere vakken deze vaardigheden onder de aandacht te brengen.

Echter maakt slechts een op de tien leraren hierbij gebruik van een leerlijn. Voor verbetering hiervoor zijn ondersteuning en ICT-voorzieningen gewenst. De helft van de leraren geeft aan dat de ICT-voorzieningen bij hun school niet afdoende zijn om in de toekomst de nodige stappen te kunnen zetten. Met name is er gebrek aan recente smartphones, tablets, laptops en computers.

Met andere woorden is er behoefte aan extra ondersteuning. Marjolijn Bonthuis van het ECP geeft aan dat “de Monitor helpt inzichtelijk te maken wat nodig is om digitale geletterdheid verder in te voeren in het primair onderwijs. Hiermee kunnen basisscholen gerichter aan de slag.“

Leraren geven met name aan ondersteuning te wensen van educatieve uitgeverijen (33 procent), andere onderwijsorganisaties (23%) en bibliotheken (16%).

Aandachtsplan van scholen voor digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is een combinatie van vier basis-vaardigheden. De Monitor toont dat de meeste aandacht wordt gegeven aan ICT- basisvaardigheden. Daarna komen respectievelijk Informatievaardigheden, Mediawijsheid en Computational Thinking. Over het algemeen beginnen deze lessen in groep drie en leerkrachten besteden elk jaar meer aandacht aan deze vorm van digitale kennis

Echter geeft ruim de helft van de leraren aan dat er op hun school geen planmatige aanpak wordt gehanteerd aan het ontwikkelen van de digitale geletterdheid van hun leerlingen. Bijna twee derde van de respondenten geeft wel aan dat hun school een speciale persoon heeft die zich bezighoudt met onderwijsinnovaties op dit gebied.

De vier top thema’s die aan bod komen bij lessen over digitale geletterdheid zijn: zoeken en vinden op internet (61 procent), tekstverwerken en presentatie programma’s (44 procent), online pesten (39 procent) en sociale media (38 procent).

Met het onderzoek wordt jaarlijks op “DigiDinsdag” in kaart gebracht hoe en of de digitale geletterdheid op scholen wordt verbetert in aanloop naar het nieuwe curriculum in 2022. Op 10 oktober zullen negen teams binnen Curriculum.nu  hun voorstellen presenteren aan minister Arie Slob. Deze voorstellen zullen de basis vormen voor herziening van de kerndoelen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, met betrekking tot de aansluiting van het onderwijs bij de moderne samenleving.

Meer weten? Lees het volledige artikel op mediawijsheid.nl.