Voor kwetsbare kinderen in het speciaal onderwijs is mediawijs zijn heel belangrijk. Tot nu toe was lesmateriaal over mediawijsheid en digitale geletterdheid daarover moeilijk te vinden. Vanaf vandaag staat veel leermateriaal op Wikiwijs. Dit meldt Kennisnet.

Tot nu toe maakten leraren in het speciaal onderwijs jaarlijks opnieuw zelf lesmateriaal omtrent digitale geletterdheid waardoor het niet op één plek vindbaar is voor de hele sector. Via een versnellingsaanvraag is een nieuwe Wikiwijs-pagina gemaakt als verzamelplaats voor leermateriaal digitale geletterdheid in het speciaal onderwijs.
Aandacht voor mediawijsheid bij deze doelgroep is extra belangrijk, blijkt uit het onderzoek dat tijdens de versnellingsvraag gedaan werd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Onderwijsspecialisten in samenwerking met Kennisnet, de PO-Raad en Mediawijzer.net. 60 procent van de beroepskrachten observeert overmatig mediagebruik, ongeveer de helft van de respondenten merkt dat de leerlingen media niet goed begrijpen en ongeveer een derde krijgt te maken met ongewenst gedrag. Die percentages liggen vele malen hoger dan bij leerlingen in het reguliere onderwijs.
Voor de inhoud van de Wikiwijs-pagina is het onderzoek als leidraad gebruikt en is er voortgebouwd op de ‘Leerlijn digitale geletterdheid voor het so en vso’, die ontstond uit een eerdere versnellingsvraag. Experts uit het speciaal onderwijs hebben vervolgens bestaand leermateriaal verzameld, beoordeeld en gekoppeld aan de leerdoelen uit die leerlijn.