Beeld bij de hand, vakblad voor kunst- en cultuurvakken (www.beeldbijdehand.nl), dat sinds twee jaar in digitale vorm verschijnt met lessen en lesidee

Beeld bij de hand, vakblad voor kunst- en cultuurvakken (www.beeldbijdehand.nl), dat sinds twee jaar in digitale vorm verschijnt met lessen en lesidee